Visie

Als je compententies rond het omgaan met kansarmoede wil integreren in het curriculum, is het belangrijk hieromtrent ook een visie te ontwikkelen. De visie zal dan verder als insteek kunnen dienen om concrete dingen binnen een curriculum te brengen, maar ook als aftoetsmiddel om telkens opnieuw deze problematiek ter sprake te brengen.

Binnen de kleuteropleiding van de 3 deelnemende instellingen is een visie opgemaakt of in opmaak die richtinggevend is voor het eigen curriculum.