Goede Praktijken

Hier vind je praktijkvoorbeelden binnen onze opleidingsonderdelen en binnen de component stage en reflectie. Daarnaast vind je eveneens een aantal voorbeelden die ontwikkeld werden in het kader van dit project.