Opleidingscompetenties en -attitudes Arteveldehogeschool

In de opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs van de Arteveldehogeschool maakt men sinds 2005 gebruik van een eigen competentiekader, gebaseerd op de basiscompetenties. Dat kader is opgebouwd rond vijf kerncompetenties: ‘Opvoeden’, ‘Ontwikkeling begeleiden’, ‘Professionaliseren en innoveren’, ‘Partner zijn van ouders, externen, het schoolteam’ en ‘Participeren in de samenleving’ en vier clusters van opleidingsattitudes: ‘Visie ontwikkelen’, ‘Communiceren’, ‘Bewust handelen’ en ‘Zich engageren’. In bijgevoegd document wordt uitgelicht waar het omgaan met diversiteit zich bevindt binnen dit opleidingsspecifiek competentiekader. 

Bezig met laden ...