Doelstellingen

Een geïntegreerd curriculum, waar kansarmoede een centrale plaats krijgt, heeft ook doelstellingen die vanuit deze optiek geformuleerd worden. Welke doelstellingen werden er in de verschillende hogescholen geformuleerd? En wat waren daarbij de uitgangspunten?