Kinderarmoede in Vlaanderen

De Vlaamse kinderarmoedecijfers zijn alarmerend en gaan het laatste decennium in stijgende lijn.

Wetenschappelijk onderzoek heeft het belang aangetoond van kwaliteitsvol onderwijs in de eerste levensjaren op vlak van de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze effecten blijken zelfs groter voor kinderen uit kwetsbare milieus.