De kloof een beetje dichten...

Eind 2012 schreef de Koning Boudewijnstichting een projectoproep uit in het kader van Early Childhood Education.

De lerarenopleidingen voor het kleuteronderwijs van HUB-KAHO, Artevelde Hogeschool en de Karel de Grote-Hogeschool besloten hun expertise omtrent deze materie in te zetten en samen een projectaanvraag in te dienen. 

Met dit project willen we andere lerarenopleiders kleuteronderwijs in Vlaanderen ondersteunen en inspireren rond de opbouw van geïntegreerde curricula binnen de thematiek van kinderarmoede.