'De kloof een beetje dichten...
Sociale emancipatie via schoolleven'

 

Een innovatieproject van de lerarenopleidingen voor het kleuteronderwijs van de Artevelde Hogeschool Gent,

Odisee Brussel en de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen.